Druki do rejestracji


 
Rejestracja statku zapisz druk zapisz druk
Przeglad techniczny   zapisz druk
Rejony żeglugi zapisz druk zapisz druk
Umowa kupna-sprzedaży zapisz druk zapisz druk
Zgłoszenie jachtu do rejestracji zapisz druk zapisz druk
Oświadczenie o nieposiadaniu dotychczasowej rejestracji łodzi motorowej zapisz druk zapisz druk
Wniosek o wykreślenie z rejestru łodzi motorowej zapisz druk zapisz druk
Zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru łodzi motorowej zapisz druk zapisz druk
Zlecenie usług dla Polskiego Rejestru Statków   zapisz druk
Wymagane dokumenty potrzebne do rejestracji statków o napędzie mechanicznym służących do uprawiania sportu i rekreacji na wodach śródlądowych   zapisz druk
Oświadczenie własności zapisz druk zapisz druk
Dziennik Ustaw z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej zapisz druk zapisz druk