Historia okręgu


  • Okręg założony w 2009 roku.
  • Działalność skupiona jest przede wszystkim na propagowaniu motorowodniactwa.
Siedziba ZwiązkuAktualności