Zarząd OOZMWiNW


  • Prezes - Aleksandra Janik
  • V-ce Prezes - Przemyslaw Janik
  • Sekretarz - Stefan Gąsiorek
  • Skarbnik - Helena Janik
  • Członek Zarządu - Agnieszka Talaga
  • Członek Zarządu - Józef Włodarz
  • Członek Zarządu - Marcin Janecki


Siedziba ZwiązkuAktualności