Kurs na sternika motorowodnego


Wymagania:

  • Ukończenie 14 roku życia
  • Zgoda obojga rodziców
  • Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

Uprawnienia:
  • Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
  • Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej

Szkolenia (teoretyczne oraz praktyczne) prowadzone będą na terenie bazy Opolskiego Klubu Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego przez INSTRUKTORÓW MOTOROWODNYCH PZMWiNW członków tego klubu.

Uczestnikami kursów mogą być obywatele Unii Europejskiej.

Zajęcia odbywały się będą w systemie:
  • Weekendowym - piątek, sobota, niedziela. 2 weekendy zakończone egzaminem
  • Stacjonarnym - z zakwaterowaniem i wyżywieniem od poniedziałku do niedzieli zakończone egzaminem
  • Dochodzącym - w soboty i niedziele. 3 weekendy 6 zajęć zakończonych egzaminem

Bliższe informacje można uzyskać kontaktujac sie z:Siedziba ZwiązkuAktualności