Leszek Janik


W ostatni rejs z wiatrem w duszy i sercu odszedł Prezes Opolskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego oraz Komandor Opolskiego Klubu Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego "Kilwater" Leszek Janik, przeżył 62 lata, człowiek wielkiego serca, czynu, fantazji, kochany mąż, tato, dziadek.