Druki na kursy motorowodne


 
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na patent sternika motorowodnego zapisz druk zapisz druk
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na patent starszego sternika motorowodnego zapisz druk zapisz druk
Wniosek o nadanie licencji holowania narciarza wodnego zapisz druk zapisz druk
Wniosek o nadanie licencji holowania statków powietrznych zapisz druk zapisz druk
Oświadczenie dla PZMWINW (zgoda rodziców) zapisz druk zapisz druk
Oświadczenie o odbyciu stażu zapisz druk zapisz druk
Wniosek o wymianę/wystawienie duplikatu patentu morskiego sternika/kapitana/motorzysty/mechanika/motorowodnego zapisz druk zapisz druk
Wniosek o wymianę/wystawienie duplikatu patentu starszego sternika motorowodnego/licencji HON HOL zapisz druk zapisz druk
Opinia z rejsu zapisz druk zapisz druk
Karta rejsu zapisz druk zapisz druk
Uprawnienia na poszczególne stopnie motorowodne zapisz druk zapisz druk
Zaświadczenie lekarskie zapisz druk zapisz druk